Jeśli masz dobre oko, być może zauważyłeś małe obramowanie w dolnej części nagłówka Divi. Przygotujcie się na trochę emocji, ponieważ dzisiaj nauczymy was, jak na dobre pozbyć się tej nieznośnej granicy.

Ryzykując nadmuchiwanie niektórych umysłów, musimy wyjaśnić, że mały separator nie jest dokładnie ramą per se , ale prostym cieniem CSS, a poniższy kod po prostu ustawia jego wartość na „none”.

#main-header{
-webkit-box-shadow:none !important;
-moz-box-shadow:none !important;
box-shadow:none !important;
}
Accessibility