Polityka prywatności

Polityka prywatności & cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii
w ramach strony internetowej:

www.myy.pl

§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Administrator – Artsystems Waldemar Kaźmierczak 26-600 Radom
2. Strona – strona internetowa dostępna pod wymienionymi wyżej adresami
3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
§ 2
Dane osobowe
1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter i formularz zamówienia zamówienia i opłacenia usługi.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zamówienia usługi przetwarzane są w celu realizacji umowy takiej konsultacja, terapia lub o dostarczenie treści cyfrowej związanej ze złożonym zamówieniem.
5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
9. Użytkownik kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu. Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania Użytkownika. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.
10. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
– prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
Powyższe uprawnienia Użytkownik może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Administratorem pod adresem info@ssv.pl
1. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
2. Podjęte przez Administratora środki ochrony danych:
– ochrona antywirusowa na sprzęcie wykorzystywanym do przetwarzania danych,
– dostęp do sprzętu zabezpieczony użytkownikiem i hasłem,
– dostęp do systemów, w których przetwarzane są dane zabezpieczony użytkownikiem i hasłem;
– upoważnienie pracownika do przetwarzania danych,
– zachowanie ostrożności przy korzystaniu z urządzeń mobilnych w obecności innych, by nie mogli podejrzeć danych
– dokumenty w formie papierowej odpowiednio zabezpieczone.
– umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podwykonawcami i używanymi serwisami, hosting.
– niepozostawianie na wierzchu dokumentów z danymi osobowymi,
– zainstalowanie certyfikatu SSL dla domeny, pod którą znajdują się formularze służące do przesyłania danych osobowych.
1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
Seohost.pl– w celu przechowywania danych na serwerze (umowa powierzenia),
Linuxpl.com– w celu przechowywania danych na serwerze (umowa powierzenia),
hekko.pl– w celu przechowywania danych na serwerze (umowa powierzenia),
§ 3
Pliki cookies
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
§ 4
Inne technologie śledzące
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, Administrator wykorzystuje je w celu prawidłowego działania strony.
Cookies podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.
Analiza i statystyka. Administrator wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony i w tym zakresie korzysta z narzędzia Google Analytics.
Marketing. Administrator korzysta z narzędzi marketingowych Facebooka, by kierować reklamę do Użytkownika w tym serwisie.
Filmy z serwisu YouTube . Administrator osadził na stronie filmy pochodzące z serwisu YouTube .
Komentarze. Komentarze na blogu obsługiwane są przez system Disqus. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus.

§ 5
Logi serwera
1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Accessibility